Marjolein van Enk Communicatie

Liber Amicorum

De Nederlandstalige interviews voor het afscheidsboekje van Unilevers Antony Burgmans mocht ik schrijven. Onder andere met Ivo Opstelten, die vertelde over het naar Rotterdam halen van de Tour de France, en met Morris Tabaksblat, die zijn akkoord insprak op mijn voicemail.